Kaj Franck -muotoilupalkinto 2022: Kari Virtanen

Design Forum Finlandin jakaman Kaj Franck -muotoilupalkinnon saajaksi vuonna 2022 on valittu puuseppä Kari Virtanen. Kaj Franck -palkinto on yksi Suomen merkittävimpiä muotoilupalkintoja ja se on jaettu vuodesta 1992 lähtien.

Puuseppä Kari Virtanen perusti jo 1967 oman puusepänverstaan Nikarin, josta kasvoi vuosien mittaan huonekaluyritys. Alusta alkaen Virtasen ja Nikarin toiminnan painopiste on ollut perinteisen puusepäntyön ja muotoilun yhdistämisessä. Palkintojury halusi palkinnon kautta nostaa esiin Virtasen pitkäjänteisen työn ja arvot, joihin hänen uransa on perustunut. Virtanen ja Nikari ovat tuottaneet klassista suomalaista, puuhun perustuvaa muotoilua, joka lähtee perinteestä mutta tulkitsee sitä uudelleen. Viime vuosina yritys on aloittanut kansainvälistymisen, rakentanut verkostoja ja käyttänyt ulkomaisia huippumuotoilijoita rikastamaan omaa tuotantoa. Kari Virtanen on myös tehnyt tärkeää työtä uusien muotoilija- ja puuseppäsukupolvien kasvattajana.

Palkintojuryn mukaan Kari Virtanen ja Nikari ovat olleet aikaansa edellä, mitä tulee kestävään muotoiluun ja liiketoimintaan. Nikari on kyennyt säilyttämään omintakeisuutensa ja ydinarvonsa, ja sen esinemaailma on yhtä ajankohtainen tänään kuin aikaisemminkin.

Kaj Franck -muotoilupalkintonäyttely on osa Design Forum Finland Awards -näyttelykokonaisuutta ja avoinna Glasshouse Helsingissä 5.–28.5.2022.

 

Lisätietoja Design Forum Finland

www.designforum.fi
www.nikari.f

Looking forward to the successful partnership and to the next 25 years together: (from left to right) Patrick Parthe, Hettich Sales Manager for N.A.A., Luke Kickey and Connor Hickey, Managing Directors of N.A.A. and Thomas Kröger, Regional Sales Director. Image: Hettich

25 years of partnership: Hettich and N.A.A.

Joint development for becoming lead trading partner in Ireland

Over the past 25 years N.A.A., based in Dublin, has developed into Ireland’s leading trading partner for fittings and wood-based materials. In addition to the comprehensive range of products and services, the quality and reliability of Hettich fittings have contributed to the success story and continuous growth of N.A.A.

Just as on the German market, the current living and kitchen trends play an important role on the Emerald Isle as well. Product innovations such as the AvanTech YOU drawer system or the TopLine XL sliding door system are therefore very popular. Last year, Hettich launched a new full range catalog to support customers in Ireland. At the same time digitization is becoming increasingly important. The catalog thus combines the best of both worlds: the printed reference work as a traditional offline tool and the digital links leading customers to the latest content in the online shop, CAD data, assembly aids and much more.

Successful teamwork for 25 years

N.A.A. customers in Ireland benefit from Hettich’s extensive knowledge and constant willingness to innovate. At the same time, N.A.A. can play to its own strengths: valuable business relationships and a high level of product know-how as well as comprehensive services and precise knowledge of the Irish market. To mark the anniversary of this successful partnership, Hettich presented N.A.A. a certificate and a trophy. As a further surprise, ”Hettich on Tour” started in Ireland for the first time at the same time. With the mobile showroom, N.A.A is now traveling across the country for 4 weeks to meet customers in all four provinces. Equipped with a perfect presentation of the new products and the traditional top sellers, this saves customers the trip to the N.A.A. showroom in Dublin. The rolling event is accompanied by a social media campaign, limited offers and special giveaways. Hettich and N.A.A. are looking forward to many interested craftsmen and furniture manufacturers!

 

More information

Red Dot Award winner 2022: The AvanTech YOU Illumination feature from Hettich brings elegant signature lighting to drawers. Photo: Hettich

Hettich wins Red Dot Design Awards 2022

Hettich is triple winner of the world renowned Red Dot Award in the ”Product Design” category. The AvanTech YOU Illumination feature, the Push to open Silent soft closing system for hinged doors and the Quadro Compact FE 20 drawer runner for wine refrigerators received the accolade for outstanding design quality.

With its three award winning products, Hettich clearly demonstrates that innovative fittings often form the basis for discerning and practical furniture design. The AvanTech YOU drawer system goes one step further and is quite simply the platform for design diversity. In addition to any choice of colour, format and material, the newly awarded AvanTech YOU Illumination feature speaks to the emotions with light: homogeneous LED light at 4,000°K in clip on profiles illuminates open drawers on the inside or makes a stunning statement on the outside. And glass inlays with polished or ground edges are also presented in the best light with AvanTech YOU Illumination. The system works without any additional cables in furniture which means it is easily fitted at any later stage.

Hettich’s newly developed Push to open Silent for hinged doors also left the jury no doubt. This solution closes a convenience gap in handleless design because a soft and self closing mechanism has so far not existed for a mechanical opening system for hinged doors. The Push to open housing contains standard batteries. These supply the energy needed to return the push rod to its home position after the handleless door has been opened. The compact soft closing system simply screws into the cabinet body and matches its particular colour in a choice of either white, grey or anthracite.

The award winning Quadro Compact FE 20 pull-out system for wine refrigerators also combines design and user friendly convenience in a way that meets discerning expectations. Wine bottles should be moved without vibration so as not to impair quality and taste. Providing jerk-free action, the Quadro Compact pull-out system gently moves the wine refrigerator’s pull-out shelves in and out. A hybrid ball bearing system ensures particularly smooth, low vibration running performance. Optional features such as the soft and self closing mechanism enhance user convenience. Coming in a dark surface finish, the pull-out runner perfectly matches the wine refrigerator’s classy design too.

Three products, three different applications, all achieving one goal: outstanding, practical furniture design with emotional appeal.

More information

 

Innovatiivisi puurakenneideoita Heurekan tiedepuisto Galileihin

Arkkitehtiopiskelijoiden kilpailussa valittiin jatkoon 10 innovatiivista ja omaperäistä puurakenneideaa Heurekan tiedepuisto Galileihin.

Viime syyskuussa julkistettiin arkkitehtiopiskelijoiden ideakilpailu, jonka tavoitteena oli löytää Heurekan tiedepuisto Galileihin innovatiivisia, elämysvoimaisia ja tiedekeskuksen sisältöön sopivia puurakenteisia ehdotuksia.  Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Tiedekeskus Heurekan, Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköiden sekä Puutuoteteollisuus ry:n, Suomen Metsäsäätiön ja ympäristöministeriön puurakentamisen toimenpideohjelman kanssa.

Kilpailu on luonteeltaan kaksivaiheinen ideakilpailu. Ehdotettujen puurakenteiden tulee lisätä Heurekan ulkonäyttelyalueen huomioarvoa, käyttöastetta, viihtyvyyttä tai muutoin kehittää ja lisätä alueen vuorovaikutteista elämystarjontaa ja tieteellistä sisältöä. Kilpailutehtävässä haetaan ehdotuksia kahdelle eri tiedepuisto Galilein alueelle: eväidensyönti- ja oleskelualueelle sekä Heurekan arboretumiin eli puulajipuistoon.

Kilpailuun ykkösvaiheeseen osallistui 3.12.2021 mennessä 36 kilpailuehdotusta, joista 10 valittiin kilpailun kakkosvaiheeseen.

Kilpailun kakkosvaiheeseen valitut kilpailutyöt palkitaan kukin 1000 euron palkinnolla.
Palkittujen kilpailuehdotusten tekijätiedot pysyvät nimimerkkien takana edelleen salaisina ja ne julkistetaan vasta kilpailun kakkosvaiheen päätyttyä palkintojenjakotilaisuudessa elokuussa 2022.

Palkintolautakunta piti kilpailun tasoa hyvänä sekä vaihtelevan monipuolisena. Monet ykkösvaiheesta kakkosvaiheeseen valitut ehdotukset ovat jatkokehittämällä varsin toteuttamiskelpoisia. Kilpailun toiseen vaiheeseen valittiin seuraavat 10 kilpailutyötä, jotka ovat tässä nimimerkkien mukaisessa aakkosjärjestyksessä: Aistipolku, Fii Ksii, Galilein taite, Kaiku, Moire, Pellem, Polku, Puiden matkassa, Tiamat ja Verso.

Arkkitehtiopiskelijoiden ideakilpailu tukee Heurekassa 8.1.2023 asti esillä olevaa SuperPUU-näyttelyä, joka esittelee puumateriaalin monia hienoja ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia sekä puutuotteiden merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Näyttelyn yhteistyökumppaneita ovat ympäristöministeriön puurakentamisen toimenpideohjelma, Puutuoteteollisuus ry, Suomen Metsäsäätiö, Metsä Wood, Stora Enso, UPM Plywood, Isku, Novart ja Versowood.

 

Ehdotusten kuvaukset ovat tiedotteen linkissä.

Uudistunut Puuviesti ilmestyi

Viime vuoden puolella Puuviestin päätoimittaja Tuula Uitto tarjosi  Pro Puu -yhdistykselle mahdollisuutta ottaa Puuviesti -lehti osaksi muuta toimintaansa. Hetken asiaa pohdittuamme rohkaistuimme astumaan aiempien ammattilaisten suuriin saappaisiin ja tartuimme työhön.

Ensimmäinen Pro Puun tuottama ja uudistunut Puuviesti-lehti on tullut  nyt painosta ja se saapuu pian tilaajiensa luettavaksi.

Pro Puu ry haluaa tuoda lehteen vakiintuneen sisällön lisäksi koulutuksellista ja informatiivista sisältöä, puulajeista, materiaaleista, perinteisistä ja uusista tekniikoista. Asioita ja ilmiöitä, joita yhdistyksen toiminta ajatuksen mukaisesti olemme edistäneet ja toteuttaneet jo vuosien ajan. Lehdesä tuodaan esiin kotimaista puuta sen kaikissa muodoissa; osana taidetta ja muotoilua, erilaisia puuinnovaatioita ja -jalosteita, unohtamatta puun osuutta Suomen viennin tärkeänä materiaalina, perinteisiä käsityötaitoja ja kansankulttuuria — puuta joka paikassa. Esiin nostetaan tekijöitä ja tahoja ajankohtaisten aiheiden parissa.

Uudistuneen rakenteen ja graafisen ilmeen myötä päätimme myös, että lehti on tilattavissa myös irtonumeroina. Vuoden 2022 aikana julkaistaan 6 tuhtia numeroa, jossa puhutaan puusta, puusepänteollisuudesta, opiskelusta – tule mukaan seuraamaan monenlaisia tarinoita suomalaisista puualan osaajista

Puuviestiä tekemässä ovat aiemmin tutut toimittajat Tuula Uitto ja Tuulikki Huusko sekä ilmoitusmyyjämme Kaarina Julkunen.
Toimistuskuntaa täydentävät Janne Liias, Puuteollisuusyrittäjät ry:stä ja Markku Tonttila, Pro Puu ry:stä, joiden kautta saamme näkökulmia puualan yrittäjyyteen ja kotimasien puun käyttöön.
Puuviestin uutena päätoimittajana toimii Hanna Gröndahl ja markkinointiassistentti Terhi Leino huolehtii Pro Puun tuottamasta sisällöstä. Graafisesta ilmeestä ja lehden taitosta vastaa graafikko / AD Katri Virtalaakso.

Kaikki puun puolesta!

Toivottavasti nautit lukuhetkestä.

 

Seuraava numeromme ilmestyy vkolla 15.
Seuraavan numeron teemana kevätpäivänsahaus, lähipuu, piharakentaminen, sahat ja terät.