Pääkirjoitus 1/2022

Uusi vuosi, uudet kuviot

Pääkirjoitus 1/2022

Vuonna 1989 Jorma Laitinen perusti Woodworking WIN Puuntyöstö –lehden ja lehti löysi pian paikkansa alan yrityksien tiedottamisen välineenä. Tuo yli kolme vuosikymmentä sitten syntynyt puutuoteteollisuuden ammattilehti on nähnyt ja kokenut niin kasvu- kuin laskukausiakin. Periaatteensa mukaisesti se on kuitenkin tuonut esille suomalaista puusepänteollisuutta ja herättänyt keskustelua erilaisten aiheiden parissa.

Woodworking -lehti sai uuden ilmeen, kun Tuula Uitto osti keväällä 2013 lehden julkaisuoikeudet ja alkoi lehden päätoimittajaksi puuteollisuusyrittäjien omalle julkaisulle. Lehti uudistui ja nimikin vaihtui vuonna 2015 Puuviestiksi. Puuviesti on ollut puolueettomasti toimitettu puualanlehti, jossa on kerrottu – ja tullaan kertomaan jatkossakin – puusepänteollisuudesta, yrityksistä ja yrittäjistä, uusista koneista ja materiaaleista, tapahtumista ja näkymistä. Puuviesti on erinomainen väline ammattilaisten tavoittamiseen ja tietojen välittämiseen sekä on keskustelukanava päättäjien ja yrittäjien välillä. Pro Puu -yhdistys on toiminut puun puolestapuhujana ja jakanut laajalti puuinformaatiota ja tehnyt alan yleistä promootiotyötä vuosikymmenien ajan. Yhdistys on toteuttanut aktiivista innovaatiotoimintaa avaamalla kiinnostavia uusia aiheita eri ammatillisten osa-alueiden edustajien kanssa. Viime vuoden puolella yhdistykselle tarjottiin mahdollisuutta ottaa Puuviesti -lehden julkaiseminen osaksi muuta toimintaamme. Hetken asiaa pohdittuamme rohkaistuimme astumaan aiempien ammattilaisten suuriin saappaisiin ja tartuimme työhön.

Tämä vuosi 2022 on juhlavuosi siis monella tavalla. Pro Puu ry on perustettu 20.2.1997, joten yhdistys täyttäessä 25 vuotta julkaisemme osaltamme ensimmäisen Puuviesti –lehden. Vuoden aikana julkaistaan 6 lehteä ja kuten huomaatte, lehden konseptia ja ilmettä on päivitetty. Pro Puu ry haluaa tuoda lehteen vakiintuneen sisällön lisäksi koulutuksellista ja informatiivista sisältöä, puulajeista, materiaaleista, perinteisistä ja uusista tekniikoista. Asioita ja ilmiöitä, joita yhdistyksen toiminta ajatuksen mukaisesti olemme edistäneet ja toteuttaneet jo vuosien ajan.

Tulevaisuudessa pyritään tuomaan esiin kotimaista puuta sen kaikissa muodoissa; osana taidetta ja muotoilua, erilaisia puuinnovaatioita ja -jalosteita, unohtamatta puun osuutta Suomen viennin tärkeänä materiaalina, perinteisiä käsityötaitoja ja kansankulttuuria — puuta joka paikassa. Esiin nostetaan tekijöitä ja tahoja ajankohtaisten aiheiden parissa. Kiitokset Tuula Uitolle tekemästäsi upeasta työstä Puuviestin parissa ja hienoa, että jatkat kanssamme Puuviestin tekemistä. Ja mikä tärkeintä, kerromme jatkossakin suomalaisen puutuoteteollisuuden tekijöistä ja näkymistä.

Kaikki puun puolesta!

Hanna Gröndahl
Päätoimittaja