Mikä on puuviesti

Puuviesti on puusepänteollisuuden ammattilehti, joka esittelee monipuolisesti alan toimijoita, innovaatioita, tutkimuksia ja tuotteita, sekä edistää puualan ja puun tuntemusta.

Vuonna 1989 Jorma Laitinen perusti Woodworking WIN Puuntyöstö –lehden ja lehti löysi pian paikkansa alan yrityksien tiedottamisen välineenä. Tuo yli kolme vuosikymmentä sitten syntynyt puutuoteteollisuuden ammattilehti on nähnyt ja kokenut niin kasvu- kuin laskukausiakin. Periaatteensa mukaisesti se on kuitenkin tuonut esille suomalaista puusepänteollisuutta ja herättänyt keskustelua erilaisten aiheiden parissa.

Woodworking –lehti sai uuden ilmeen, kun Tuula Uitto osti keväällä 2013 lehden julkaisuoikeudet ja alkoi lehden päätoimittajaksi puuteollisuusyrittäjien omalle julkaisulle. Lehti uudistui ja nimikin vaihtui vuonna 2015 Puuviestiksi. Puuviesti on ollut puolueettomasti toimitettu puualanlehti, jossa on kerrottu — ja tullaan kertomaan jatkossakin — puusepänteollisuudesta, yrityksistä ja yrittäjistä, uusista koneista ja materiaaleista, tapahtumista ja näkymistä. Puuviesti on erinomainen väline ammattilaisten tavoittamiseen ja tietojen välittämiseen sekä on keskustelukanava päättäjien ja yrittäjien välillä.

Pro Puu –yhdistys on toiminut puun puolestapuhujana ja jakanut laajalti puuinformaatiota ja tehnyt alan yleistä promootiotyötä vuosikymmenien ajan. Yhdistys haluaa tuoda lehteen vakiintuneen sisällön lisäksi koulutuksellista ja informatiivista sisältöä, puulajeista, materiaaleista, perinteisistä ja uusista tekniikoista. Asioita ja ilmiöitä, joita yhdistyksen toiminta ajatuksen mukaisesti olemme edistäneet ja toteuttaneet jo vuosien ajan.
Tulevaisuudessa pyritään tuomaan esiin kotimaista puuta sen kaikissa muodoissa; osana taidetta ja muotoilua, erilaisia puuinnovaatioita ja -jalosteita, unohtamatta puun osuutta Suomen viennin tärkeänä materiaalina, perinteisiä käsityötaitoja ja kansankulttuuria — puuta joka paikassa.

Vuoden 2022 aikana julkaistaan 6 tuhtia numeroa, jossa puhutaan puusta, puusepänteollisuudesta, opiskelusta – tule mukaan seuraamaan monenlaisia tarinoita suomalaisista puualan osaajista.

Lehti tavoittaa parhaiten suomalaiset puusepät, puuteollisuusyrittäjät, kalustevalmistajat, ovi- ja ikkunateollisuusyritykset sekä monet puualan parissa työskentelevät yritykset ja yrittäjät.

Tule mukaan: tilaa, kerro, vinkkaa, kutsu – puhutaan puusta! 

Yhteistyössä mukana

Kristallijulkaisut
Markkinointivartti
Puuteollisuusyrittäjät ry
Marjatta ja Eino Kollin Säätiö
Lehti-Sepät Oy