Pääkirjoitus

Rakas, tärkeä metsämme

Pääkirjoitus 6/2023

Pian Suomen rakkain puu, Joulukuusi muuttaa kotiimme, ainakin suurimmalle osalle meistä. Loput koristavat sen pihalleen. Joulukuusen historia Suomessa ulottuu 1500-luvulle asti, joten kyse ei ole ihan uusimmasta innovaatiosta. Puu, puut ja metsä on ollut aina suomalaisille tärkeä ja sitä se on yhä edelleen.

Olemme pinta-alaamme nähden maailman metsäisimpiä maita. Olemme osanneet hyödyntää metsiämme kestävällä tavalla, sillä yhä edelleen metsä tuo meille tuloja ja toimeentuloa monin eri tavoin. Metsäteollisuuden tuotannon arvo oli vuonna 2022 noin 20 miljardia euroa. Suomen tavaraviennistä metsäteollisuuden viennin osuus oli noin 18 prosenttia. Metsäteollisuuden taloudellista merkitystä korostaa myös se, että tuotannon tarvitsemat panokset ja palvelut hankitaan valtaosin kotimaasta. Esimerkiksi vuonna 2018 puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen palveluita hankittiin yli 980 miljoonalla eurolla. Metsäteollisuuden ja metsätalouden vuotuinen arvonlisäys on noin 9 miljardia euroa.

Samaan aikaan, kun me saamme tähän maahan tuloja suoraan ja välillisesti, me myös haluamme suojella metsämme. Vuoden 2022 alussa Suomessa oli suojeltuja metsiä yhteensä 2,94 miljoonaa hehtaaria. Ne koostuivat lakisääteisten suojelualueiden metsistä (2,46 miljoonaa hehtaaria) sekä talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista (0,48 miljoonaa hehtaaria). Valtio tukee metsien suojelemista. Se on ymmärrettävää, sillä suomalainen metsäomistus nojaa pitkälti yksityiseen omistukseen. Metsä on osa metsänomistajan kokonaisvarallisuutta ja taloutta. Metsään sitoutunutta pääomaa voi vapauttaa myymällä puuta ja näin saadun rahan voi sijoittaa uudelleen esimerkiksi metsänhoitoon, arvopapereihin tai uusiin metsäkiinteistöihin. Metsä on melko varma sijoituskohde moneen muuhun kohteeseen verrattuna.

Metsä on äkkiä katsottuna ollut ja on edelleen maamme tärkeimpiä, ellei tärkein tulonlähde. Puuta hyödynnetään edelleen monin tavoin rakentamisessa, puusepän- ja paperiteollisuuden raaka-aineena ja vaikkapa lämmittämiseen. Yksinään puusepänteollisuuden edunvalvoja Puuteollisuus ry edustaa vajaata 300 jäsenyritystä, jotka valmistavat mm. ulko-ovia, ikkunoita, laitureita, huonekaluja sekä keittiöitä noin 1,3 miljardin euron edestä. Jäsenyrityksemme työllistävät noin 7 000 puuteollisuuden ammattilaista. Kyse ei ole ihan pienestä toimialasta, eikä pienistä summista.

Tässä lehdessä on jälleen monipuolisesti puusepänteollisuuden ja metsäteollisuuden uutisia ja artikkeleita.

Puuviesti on ensi vuonna ollut vahva puusepänteollisuuden ja puun jatkojalostuksen kannattaja jo 35 vuotta. Juhlavuonna haluamme olla alan vahvin ja sisältörikkain monitiedotusväline, jossa puhutaan paljon puusta ja sen käytöstä monin tavoin. Suunnitteilla on myös juhlanäyttely ja erilaisia tempauksia. Pysykää mukana!

Vuoden viimeinen lehti hyvän perinteen mukaan joulutervehdysten ja kiitosten aikaa. Vaikka ”kissa ei kiitoksella elä”, kiittäminen ja muistaminen on hyvä tapa huomioida yhteistyökumppani. Siksipä minäkin kiitän kaikkia yksin ja yhteisesti hyvästä yhteistyöstä ja toivotan rauhaisaa joulua sekä uskoa ja voimia tulevaan vuoteen 2024.

Seuraa meitä myös verkossa www.puuviesti.fi,
Instagarmissa @puuviesti ja facebookissa facebook.com/puuviesti  

Tuula Uitto, Puuviestin  toimittaja