Suomalainen puu

Arkkitehtuurissa, sisustuksessa ja huonekaluissa on nyt suosikkimateriaalina kotimainen puu.

Uusia ekologisia rakenne,- materiaali- ja tuoteinnovaatioita on kehitetty ja tulokset ovat mielestäni todella lupaavia niin kotimaisen teollisuuden kuin vienninkin suhteen.
Olen suunnitellut huonekaluja julkisiin tiloihin 70-luvulta alkaen ja alalla voi selvästi nähdä materiaalin suosion vaihtelun eri vuosikymmenillä. Nyt uudet valmistustekniikat ovat paljon kehittyneempiä ja mahdollistavat automaattikoneilla tapahtuvan tarkan muotoilun ja taloudellisen sekä ekologisen komponenttien valmistuksen.

Käsityötaito on silti edelleen erittäin tärkeää ja mielestäni puualan artesaanikoulutusta on vähennetty liian paljon. Koulutusta on keskitetty kustannussyistä isompiin yksiköihin, jolloin nuori puualalle haluava opiskelija joutuu muuttamaan pois kotikunnastaan eikä ehkä palaa takaisin ammattitutkinnon suoritettuaan.

Monessa kunnassa ammattikoulujen puusepänverstaat ovat vain harrastekäytössä. Sekin on tietysti hyvä asia, mutta alalle kaivataan myös nuoria tekijöitä. Harrasteverstailla puukurssit ovat yleensä iltaisin ja osanottajat ovat varttuneempaa ikäluokkaa. Voisiko nuoria kannustaa osallistumaan harrastekursseille kokeneempien opastuksella ja valvonnassa. Tällöin myös erittäin tärkeä ryhmäoppiminen toteutuisi yhteistyössä ja työturvallisuuskin voitaisiin taata helpommin. Näin saisimme puualalle varmasti lisää opiskelijoita ja työvoiman saatavuus olisi jatkossa turvattu myös pienemmillä puutuoteteollisuuden paikkakunnilla.

Suunnittelu toteutetaan nykyisin tietokoneohjelmilla, mutta tuotekehitysprosessin sisältö (ideasta tuotteeksi) on pääpiirteissään sama kuin ennenkin: tarveanalyysi-ideointiluonnostelu-hahmomallin valmistus-arviointi-muutokset-hyväksyntä. Sitten teollinen tuotanto voidaan aloittaa.

Nyt puusepänliikkeiden tilauskannat ovat aivan täynnä ja tarvitaan nopeasti lisää ammattilaisia! Digiaikanakin tarvitaan ehdottomasti käsityötaitoja.

— Puuseppää aina tarvitaan!

 

KAARLE HOLMBERG
Kirjoittaja on sisustusarkkitehti, SIO