Kuivuuden ja kuumuuden vaikutukset näkyvät metsissä

Luonnonvarakeskuksen julkaisema Metsätuhot vuonna 2022 -raportti kertoo, että kuivuuden ja kuumuuden vaikutukset näkyvät etenkin sienten ja hyönteisten esiintymisenä sekä niiden aiheuttamien tuhojen kasvuna.
Kirjanpainajia havaittiin aiempaa runsaammin eteläisen Suomen ohella pohjoisessa, ja niiden aiheuttamien tuhojen takia tehdyt hakkuut lisääntyivät.
Männynjuurikääpää löydettiin aiempaa pohjoisemmasta ja juurikääpien aiheuttamat tuhot lisääntyivät. Harvinaisempienkin tuholaisten kuten havuparikkaan, okakaarnakuoriaisten ja kuusentähtikirjaajien aiheuttamat puustotuhot lisääntyivät.

Näistä ja muista metsien tuhoista kerrotaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) Metsätuhot -raporttisarjassa. Raportti kattaa metsät, taimitarhat sekä puisto- ja pihapuut. Aineisto pohjautuu Valtakunnan Metsien Inventoinnin (VMI) yhteydessä tehtyihin havaintoihin, erillisiin tuholaisseurantoihin (kuten kirjanpainajaseuranta), kansalaishavaintoihin sekä tutkijoiden omiin havaintoihin.

 

Linkistä avatuu Metsätuhot vuonna 2022 -raportti

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. www.luke.fi